Welkom

Leren door Vergelijken

De RBB Groep is in 2002 opgericht met als doel de publieke dienstverlening van de aangesloten partners te verbeteren. Daartoe organiseert de RBB Groep een jaarlijkse benchmark op basis van prestatie indicatoren.

Leren van elkaar door prestatiemeting én vergelijking van trends.

De partners van de RBB Groep leveren cijfers aan op verschillende facetten van de bedrijfsvoering via deze afgeschermde, veilige leeromgeving. Na validatie van de ingevulde gegevens door de programmaleiding van de RBB Groep kunnen de organisaties zelf online benchmarken met door hen te kiezen organisaties. Verder kunnen zij verschillende rapportages downloaden om dieper in te gaan op verbeterpunten.

Onder het tabblad De Benchmark vindt u nadere informatie over opzet en doel van de benchmark. 


 

 

Een moment a.u.b.