De Benchmark

De RBB benchmark is in 2002 ontstaan na een discussie in de Tweede Kamer over de kosten van studiefinanciering. Daarop zijn de uitvoeringskosten van de toenmalige IB Groep vergeleken met uitvoeringsorganisaties als SVB, Kadaster en RDW. De organisaties vonden het een nuttige exercitie en hebben samen met andere publieke organisaties de RBB Groep opgericht. De RBB Groep telt nu 42 aangesloten partners.

In de loop van de tijd is de methodiek doorontwikkeld waarbij de benchmark een onderdeel van een breder leerprogramma is geworden. Zo wordt er kwalitatief onderzoek gedaan naar ambities en strategische vraagstukken, kennis gedeeld op leerplatforms en worden vragen uit het netwerk beantwoord.

De prestatie-indicatoren zijn in overleg met de partners en het Dagelijks Bestuur van de RBB Groep gedefinieerd. Validatie vindt plaats door de programmaleiding en de leden van de RBB Groep.

Een moment a.u.b.